Överlåt föräldradagar

Fler får möjlighet att vara föräldralediga

Den som är sambo till en förälder kan ansöka om föräldrapenning när lagen ändras den 1 juli 2019.
Från och med 1 juli 2019 kan en förälder överföra en eller flera av sina föräldrapenningdagar till sin sambo. Sambon kan då vara föräldraledig och ta hand om sitt bonusbarn.
Lagändringen förenklar även för samkönade par som genomgått insemination utomlands. Den som födde barnet kan överföra föräldrapenningdagar till sin sambo i väntan på att närståendeadoptionen blir klar.