Det är med stor glädje och tacksamhet som vi stolta kan meddela att utmärkelsen på årets SRF dagar i Stockholm som " Årets Srf Auktoriserade Lönekonsult 2019" har tilldelats vår medarbetare Linn Delin på byrån.

Juryns motivering:

Denna konsult kombinerar kompetens, erfarenhet och kundengagemang med ett stort intresse för lönebranschen och yrkesrollens utveckling. Med en tydlig vilja att utvecklas själv levererar vinnaren hög kvalitet och gedigen kunskap till sina kunder. Vinnaren bär yrkesrollen med stolthet och är en verklig förebild som inspirerar andra att auktorisera sig och bidrar dessutom stort till kompetensförsörjningen och branschens framtid genom att aktivt utbilda många nya lönekonsulter.

 

Srf konsulterna

2019

Det är med stor glädje och tacksamhet som vi stolta kan meddela att utmärkelsen på årets SRF dagar i Stockholm som " Årets Srf Auktoriserade Lönekonsult 2019" har tilldelats vår medarbetare Linn Delin på byrån.

Juryns motivering:

Denna konsult kombinerar kompetens, erfarenhet och kundengagemang med ett stort intresse för lönebranschen och yrkesrollens utveckling. Med en tydlig vilja att utvecklas själv levererar vinnaren hög kvalitet och gedigen kunskap till sina kunder. Vinnaren bär yrkesrollen med stolthet och är en verklig förebild som inspirerar andra att auktorisera sig och bidrar dessutom stort till kompetensförsörjningen och branschens framtid genom att aktivt utbilda många nya lönekonsulter.https://www.tidningenkonsulten.se/artiklar/vinnarna-av-arets-branschutmarkelser/
 

Läs hela inlägget »

För en person som råkat ut för en arbetsskada kan det vara svårt att överblicka vilket ekonomiskt stöd man har rätt till, vilka instanser man ska vända sig till och när. Försäkringskassan och AFA Försäkring lanserar nu därför Arbetsskadeguiden – ett verktyg online som inte kräver inloggning och som hjälper till att hitta rätt information och väg framåt.

www.arbetsskadeguiden.se
 

Läs hela inlägget »
Etiketter: arbetsskada, lysekil, ekonomi

Nu står det klart vilka finalisterna är som gått till slutnominering i kategorierna Årets Srf Auktoriserade Redovisningskonsult, Årets Srf Auktoriserade Lönekonsult och Årets Srf Auktoriserade Företag 2019.

I kategorin Årets Srf Auktoriserade Lönekonsult har Linn Delin hos oss på våran byrå nominerats och givetvis är vi alla mycket glada. Nu ser vi framemot priscermonin och hoppas givetvis på högsta utdelning.

https://www.tidningenkonsulten.se/artiklar/de-nominerade-till-branschens-utmarkelser-2019-ar/ 

Läs hela inlägget »

Imorgon är det dags!

Äntligen är höstterminen här och vi kör igång ett nytt läsår med utbildningar, seminarier, föreläsningar och interna kurser.

Om du vill boka in en kurs är du välkommen att höra av dig!

Ha en fortsatt fin dag!

Läs hela inlägget »

Beslut är fattat om höjd LAS-ålder
Den 18 juni beslutades att den s k LAS-åldern ska höjas till 69 år. Syftet är att fler ska ha möjlighet att arbeta längre och anställda ska ges större möjlighet att själva välja när de ska gå i pension.

Vi lever allt längre samtidigt som det råder stor och växande arbetskraftsbrist inom många yrken. För att klara pensioner och välfärd behöver arbetslivet förlängas. För att bättre kunna ta tillvara på äldres kompetens och erfarenhet på arbetsmarknaden behöver fler som vill kunna arbeta längre upp i åldrarna. 

Arbetstagares anställningsskydd ska förlängas genom ändringar i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Den nuvarande åldersgränsen vid 67 år, den så kallade LAS-åldern, ska höjas till 69 år. 

För arbetstagare blir konsekvensen att de i ökad utsträckning själva kan välja när de vill gå i  pension. De som vill får rätt att kvarstå i anställningen till 69 års ålder. 

Kravet på saklig grund för uppsägning ska gälla tills arbetstagaren uppnått 69 år. Den nuvarande möjligheten för arbetsgivaren att avbryta anställningen med ett skriftligt besked i samband med 67-årsdagen kommer att tas bort.

För att arbetsgivaren inte ska ha ett incitament att avbryta anställningen så fort arbetstagaren uppnår LAS-åldern ska kravet på saklig grund för uppsägning inte längre gälla efter den tidpunkten. Detta innebär att arbetsgivaren ska – genom ett förenklat uppsägningsförfarande –
kunna säga upp arbetstagaren utan att det krävs saklig grund. 

Även åldern för när de särskilda reglerna för uppsägningstid och företrädesrätt börjar gälla ska höjas från 67 år till 69 år. Detsamma gäller åldersgränsen för när tidsbegränsade anställningar inte längre ska övergå till tillsvidareanställningar. 

Den särskilda formen för visstidsanställning av äldre arbetstagare, s k pensionärsanställning, kommer att tas bort. 
Pensionsgruppens överenskommelse
Lagändringarna bygger på Pensionsgruppens överenskommelse om långsiktigt höjda och trygga pensioner. 

Lagändringarna ska ske i två steg. Den 1 januari 2020 ska förändringarna av äldre arbetstagares anställningsskydd träda i kraft och åldersgränserna höjas från 67 till 68 år. Den 1 januari 2023 ska åldersgränserna höjas från 68 till 69 år.

Enligt nuvarande regler kan arbetsgivaren avsluta anställningen vid utgången av den månad personen fyller 67 år. Om arbetstagaren fortsätter att arbeta efter 67 års ålder krävs saklig grund för uppsägning. 

Källa:
Regeringens proposition 2018/19:81; Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69 år. 

Tholin & Larsson
https://www.tholin.se/artiklar/beslut-ar-fattat-om-hojd-las-alder/

Läs hela inlägget »

Under höstterminen 2019 och våren 2020 kommer det finnas möjlighet att gå bokföringskurser både grund och fortsättning samt lönehantering på Campus Väst i Lysekil.

Mer information hittar du på programbladet
Varmt välkommen med din anmälan!

Läs hela inlägget »

Fler får möjlighet att vara föräldralediga

Den som är sambo till en förälder kan ansöka om föräldrapenning när lagen ändras den 1 juli 2019.
Från och med 1 juli 2019 kan en förälder överföra en eller flera av sina föräldrapenningdagar till sin sambo. Sambon kan då vara föräldraledig och ta hand om sitt bonusbarn.
Lagändringen förenklar även för samkönade par som genomgått insemination utomlands. Den som födde barnet kan överföra föräldrapenningdagar till sin sambo i väntan på att närståendeadoptionen blir klar.

Läs hela inlägget »

Sänkta arbetsgivaravgifter för 15–18-åringar

Från och med den 1 augusti 2019 behöver du som arbetsgivare bara betala ålderspensionsavgift för dina anställda som fyllt 15 år men ännu inte 18 år.
Ålderspensionsavgiften är 10,21 procent. Du får maximalt betala varje ungdom 25 000 kronor brutto i månaden och betala den lägre avgiften. Om lönen är högre betalar du full arbetsgivaravgift och allmän löneavgift på totalt 31,42 procent på den lön som överstiger 25 000 kronor.

De nya reglerna gäller löner som du betalar ut efter den 1 augusti 2019, men som ungdomarna kan ha tjänat in tidigare.
Lön som har utgjort underlag för sänkningen kan inte räknas in i underlaget för beräkning av avdrag för personer som arbetar med forskning och utveckling, eller vid beräkning av avgiftspliktig ersättning enligt stödområdeslagen.

 

Läs hela inlägget »

Om du inte redan har fått ditt lönebesked inför löneutbetalningen i maj, så kommer det säkerligen inom kort. 
På detta lönebeskedet är det också många som får nya semesterdagar.

Vi som lönebereder löner har inför denna utbetalningen även i många fall genomfört såkallade semesterårsavslut. Många medarbetare runt om i landet har ett intjänande år som sträcker sig fram till den 31 mars, därefter tar semesteråret ( uttagsåret) vid. Det betyder att din arbetsgivare räknar hur många dagar som du har tjänat in i semestertid ( betalda respektive obetalda dagar)  och hur mycket du ska ha i semesterpengar.
Arbetsgivare kan ha olika intjänandeår och uttagår, det behöver inte vara brytpunkt 31 mars, men är väldigt vanligt.

Hör med din arbetsgivare om du funderar över din semester och är du arbetsgivare är du givetvis välkommen att kontakta oss om du behöver stöttning i din lönehantering.

Ha en fin fredag!
MVH LD Konsult & Redovisning AB

Läs hela inlägget »
Etiketter: semester

Nu är det deklarationstider.

Läs hela inlägget »
Etiketter: deklaration

LD konsult & redovisning AB

info@ldkr.se
Telefon: 073-626 19 06

Postadress

Norra Hamngatan 6
453 31 Lysekil 

Bolagsinformation

Bankgiro:715-3653
Org.nr: 556946-5809
Godkänd för F-skatt

Allt material på denna webbsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.