Lön

Lönekostnaderna är i många företag den enskilt största posten i resultaträkningen. Lönehantering kräver god kunskap om förmåner, avdrag vid sjukdom, VAB, semesterersättning och mycket annat. En stabil grund med goda rutiner och god förståelse av regler och förordningar gör att verksamheten flyter på som den ska.

bokföring & Redovisning

Vi kan hjälpa dig med bolagsbildning, budgetering, arbetsgivarregler, f-skatt, momsredovisning, löpande bokföring, res-kontra, lönehantering,avstämning, balans- och resultatrapporter, ROT RUT avdrag, omvänd skattskyldighet, support på plats, årsavstämning, budgetuppföljning, deklaration m.m.

Utbildningar & föreläsningar

På LDKR arbetar vi även med att hjälpa företagare och privatpersoner genom att hålla föreläsningar, kurser och föredrag inom våra ämnen på olika plattformar. Det gäller ämnen som att upprätta den löpande bokföringen, bokslut, löner, årsredovisningar och deklarationer. På plats eller hos oss.

LD konsult & redovisning AB
info@ldkr.se
Telefon: 073-626 19 06

Postadress
Norra Hamngatan 6
453 31 Lysekil 

Bolagsinformation
Bankgiro:715-3653
Org.nr: 556946-5809
Godkänd för F-skatt

Allt material på denna webbsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.